Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wznowienie granicWznowienie znaków granicznych

​​Precyzyjne ustalenie, wyznaczenie i zastabilizowanie punktów granicznych działki wykonuje się na podstawie dokumentów archiwalnych oraz danych z bazy danych ewidencji gruntów i budynków. ​Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozgraniczenie sprawy. Wznowienia znaków granicznych dokonuje na zlecenie zainteresowanych geodeta uprawniony. O czynnościach wznowienia znaków zawiadamia się zainteresowane strony. Z czynności tych sporządza się protokół i Operat Techniczny, który powinien być przekazany do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.