Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MapaMapa do celów projektowych

jest niezbędna do opracowania projektu budowlanego:

  • domów / budynków mieszkalnych
  • budynków gospodarczych, handlowych, przemysłowych, transportowych, składowych, użyteczności publicznej, itd.
  • sieci uzbrojenia terenu i przyłączy (wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, itd.)
  • dróg, autostrad, mostów, kolei, obiektów inżynierskich
  • farm fotowoltaicznych, wież telekomunikacyjnych, linii energetycznych
  • regulacji rzek, cieków, zbiorników wodnych, wałów przeciwpowodziowych

 

Mapa do celów projektowych

Przed opracowaniem projektu budowlanego należy do tego celu sporządzić aktualną kopię mapy zasadniczej dla obszaru opracowania oraz "kołnierza" okalającego 30 m. Opracowania geodezyjno - kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania projektu budowlanego. Na aktualnej kopii mapy zasadniczej sporządza się projekt zagospodarowania działki lub terenu.


​Treść mapy poza elementami mapy zasadniczej (granice działek, użytki i kontury klasyfikacyjne, budynki, sieci uzbrojenia terenu, obiekty topograficzne), obejmuje granice własności, linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy, jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ponadto wkreśla się usytuowanie zieleni wysokiej, ze wskazaniem pomników przyrody, usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy. Skala mapy powinna być dostosowana do rodzaju i wielkości obiektu lub całego zamierzenia. (1:500 - działki budowlane, 1:1000 - zespoły obiektów budowlanych, 1:2000- rozległe tereny o dużym rozproszeniu obiektów, obiekty liniowe).

Wielkość obszaru opracowania oraz skalę mapy określa w razie potrzeby organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę. Zaktualizowaną mapę do celów projektowych wykonuje geodeta uprawniony.

Nasze doświadczenie to ponad setki wykonanych map do celów projektowych, tysiące hektarów pomierzonych obszarów pod inwestycje mieszkaniowe, drogowe, kolejowe, przemysłowe, światłowodowe, wodociągowe, farmy fotowoltaiczne, wieże telekomunikacyjne, regulacje rzek i wiele innych.

Cena mapy do celów projektowych jest uzależniona od szeregu czynników, jak na przykład: wielkość obszaru opracowania, stopień aktualizacji mapy zasadniczej w zasobach Starostwa, miejsce położenia i rodzaju projektowanego obiektu, a także elementów dodatkowych, które są wymagane przez inwestora lub projektanta zgodnie z celem mapy (np. ustalenie granic własności, przekroje terenu, warstwice, usytuowanie zieleni, itd.).