Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obsługa geodezyjna inwestycjiObsługa geodezyjna inwestycji

W trakcie prac na placu budowy skomplikowanych obiektów wykonuje się bieżącą obsługę geodezyjną polegających na precyzyjnych wytyczeniach i pomiarach prac montażowych, przemieszczeń i odkształceń obiektów. Czynności te wykonuje się, jeżeli są one przewidziane w procesie budowlanym lub na wniosek uczestnika procesu budowlanego. Obsługa budowy i montażu obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu. Wykonanie czynności potwierdza się wpisem do dziennika budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.

 

Pomiary realizacyjne jakie wykonujemy w ramach geodezyjnej obsługi inwestycji:

 • tyczenie dużych i skomplikowanych obiektów budowlanych
 • przetyczanie osi konstrukcyjnych oraz punktów odniesienia
 • tyczenie innych elementów kostrukcyjnych (ław, ścian, itd)
 • precyzyjne wtyczanie kotew i markerów
 • ustawianie i pomiar pionowości słupów, kominów, wież itd
 • ustawianie i inwentaryzacja suwnic, torów, taśmociągów
 • precyzyjna niwelacja elementów konstrukcyjnych
 • wizowanie linii elektroenergetycznych
 • pomiary zwisów przewodów, izolatorów itd.
 • zakładanie reperów i innych punktów odniesienia
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń
 • pomiary strzałki ugięcia elementów kostrukcyjnych
 • pomiary mas, objętości, wysokości, szerokości, itd.
 • inwentaryzacje konstrukcji i elementów konstrukcyjnych
 • obsługa geodezyjna budowy dróg i kolei

...oraz wiele innych prac geodezyjnych