Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wytyczenie obiektu budowlanegoWytyczenie obiektu budowlanego

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy dokonać wytyczenia geodezyjnego obiektów budowlanych w terenie. Jest to jedna z najważniejszych prac przygotowawczych, rozpoczynających proces budowlany.

 

Wytyczeniu podlegają:

  • budynki mieszkalne, gospodarcze, przemysłowe, handlowe, usługowe, składowe, użyteczności publicznej, itd.
  • sieci uzbrojenia terenu i przyłącza: wodociągowe, elektryczne, kanalizacyjne, telekomunikacyjne, ciepłownicze, gazowe, itd.
  • drogi, autostrady, mosty, parkingi, linie kolejowe, obiekty inżynierskie, itd.
  • farmy fotowoltaiczne, wieże telekomunikacyjne, itd.
  • inne obiekty wyżej nie wymienione, na zlecenie Klienta.

 

Wytyczenie budynku w terenie jest jedną z najważniejszych prac przygotowawczych, rozpoczynających proces budowlany. Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie należy do obowiązków kierownika budowy.

Wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie wykonuje się na podstawie wyników geodezyjnego opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu, planu sytuacyjnego oraz innych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji budowy.

Sam techniczny proces tyczenia polega na przestrzennym usytuowaniu w terenie metodami geodezyjnymi (gps, tachimetria, wcięć, itd.) i zamarkowaniu punktów głównych (np. punktów osi fundamentów, lub innych uzgodnionych z wykonawcą). Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe. Najczęściej główne osie oznacza się również na przygotowanych ławach budowlanych.

Wynik tyczenia utrwala się na szkicu tyczenia. Geodeta stwierdza wykonanie czynności tyczenia poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

Nasze doświadczenie to setki wytyczonych budynków, w tym domów, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, obiektów przemysłowych, gospodarczych, handlowych, usługowych, obiektów użyteczności publicznej, sportowych, jak również wytyczenie setek kilometrów sieci i przyłączy światłowodowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, farm fotowoltaicznych, wież telekomunikacyjnych, dróg i torów itd.

Cena wytyczenia obiektu budowlanego jest uzależniona od szeregu czynników, jak na przykład: wielkość i stopień skomplikowania obiektu podlegającego wytyczeniu (np. ilość osi i punktów głównych), miejsce położenia, stan prawny nieruchomości oraz jej granic, jakość materiałów, wymagana precyzja tyczenia, przeniesienie na ławy budowlane itd.