Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inwentaryzacja podwykonawczaInwentaryzacja powykonawcza

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. Po zakończeniu prac budowlanych, a przed oddaniem obiektu do użytkowania należy wykonać pomiar stanu wyjściowego obiektu, jeżeli wymaga w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń i odkształceń. Okresowe pomiary geodezyjne przemieszczeń i odkształceń wykonuje się, jeżeli pomiary takie przewiduje projekt budowlany lub na wniosek zainteresowanego podmiotu. Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna sporządzona w wyniku inwentaryzacji powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oryginał w/w dokumentacji, a kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku inwentaryzacji.

Nasze doświadczenie to setki pomierzonych (zinwentaryzowanych) po wykonawczo budynków, w tym domów, obiektów przemysłowych, handlowych, usługowych, obiektów użyteczności publicznej, sportowych, jak również inwentaryzacja setek kilometrów sieci światłowodowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, dróg, itd.

Cena inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego jest uzależniona od szeregu czynników, jak na przykład: wielkość obszaru opracowania, ilość obiektów podlegających pomiarowi, stopień wprowadzanych zmian na mapie zasadniczej, miejsce położenia i rodzaju inwentaryzowanego obiektu.