Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Realizacje

Nasze ważniejsze realizacje:

2024r

 • Geodezyjna obsługa budowy przeprawy mostowej na rzece Narew w ramach obwodnicy Ostrołęki
 • Geodezyjna obsługa budowy obwodnicy Jedwabnego
 • Geodezyjna obsługa budowy ciepłowni PEC w Ełku
 • Geodezyjna obsługa budowy Hali sportowej przy SP5 w Łomży
 • Geodezyjna obsługa budowy przedszkola nr 5 w Łomży
 • Wytyczenia i inwentaryzacja powykonawcza budowanych sieci wodociągowych w gminie Brańszczyk
 • Pomiary do celów projektowych pod stacje uzdatniania wody w powiecie piaseczyńskim 
 • Mapy do celów projektowych oraz obsługa geodezyjna wieży przekaźnikowych PLAY

 

2023r

 • Geodezyjna obsługa budowy przeprawy mostowej na rzece Narew w ramach obwodnicy Ostrołęki
 • Geodezyjna obsługa budowy obwodnicy Jedwabnego
 • Geodezyjna obsługa budowy ciepłowni PEC w Ełku
 • Geodezyjna obsługa budowy ciepłowni Świt w Ełku
 • Geodezyjna obsługa budowy przedszkola nr 5 w Łomży
 • Geodezyjna obsługa budowy Farmy Wiatrowej w Grabowie (20 turbin, 8km dróg, 30km sieci uzbrojenia terenu)
 • Wykonanie podziałów geodezyjnych 60 działek budowlanych
 • Mapa do celów projektowych pod przebudowę drogi powiatowej Piątnica – Czarnocin – Pęza oraz wykonanie podziałów pod poszerzenie drogi
 • Geodezyjna obsługa przebudowy drogi gminnej Srebrowo – Wizna
 • Mapa do celów projektowych pod sieć gazową na odcinku Elektrownia Ostrołęka – Blok C
 • Wytyczenia granic planowanej inwestycji dotyczącej budowy bulwarów nad rzeką Narew w Łomży
 • Mapy do celów projektowych oraz obsługa geodezyjna wieży przekaźnikowych PLAY

 

2022r

 • Geodezyjna obsługa budowy Farmy Wiatrowej w Grabowie (20 turbin, 8km dróg, 30km sieci uzbrojenia terenu)
 • Geodezyjna obsługa budowy ul. Goworowskiej i Żebrowskiego w Ostrołęce
 • Geodezyjna obsługa budowy obiektu produkcyjnego PREFBET w Śniadowie
 • Geodezyjna obsługa budowy Hali przy SP5 w Łomży
 • Geodezyjna obsługa budowy ul. Jaworowej i Grabowej w Łomży
 • Geodezyjna obsługa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 648 Poryte – Stawiski
 • Mapa do celów projektowych pod planowane bulwary nad rzeką Narew w Łomży
 • Mapy do celów projektowych oraz obsługa geodezyjna wieży przekaźnikowych PLAY

 

2021r

 • Obsługa geodezyjna rozbudowy obiektów MPEC w Łomży
 • Stabilizacja granic pasa drogowego drogi powiatowej na odcinku Gietki - Kolimagi
 • Obsługa geodezyjna przebudowy zespołu szkół w Marianowie
 • Obsługa geodezyjna przebudowy ulic: Goworowskiej, Żebrowskiego, Pomian w Ostrołęce
 • Pomiar metodą fotogrametryczną hałd kruszyw, wykopów i innych prac ziemnych na terenie budowy bloku C elektrowni w Ostrołęce
 • Pomiar metodą fotogrametryczną dronem żwirowni w Mątwicy, Rogienicach, Zaborowie, Jurcu
 • Obsługa geodezyjna budowy obiektu składowo biurowego przy ul. Nowogrodzkiej w Łomży
 • Obsługa geodezyjna przebudowy placu manewrowego wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w Łomży
 • Obsługa geodezyjna budowy sklepu Dino w Jedwabnem
 • Tyczenia stanowisk archeologicznych przed budową obwodnicy Łomży
 • Inspekcje UAV dronem budowy południowej obwodnicy Łomży
 • Obsługa geodezyjna budowy dróg w rejonie ul. Rycerskiej i ks. Stanisława
 • Obsługa geodezyjna budowy ulic Jaworowa i Grabowa
 • Obsługa geodezyjna budowy farmy fotowoltaicznej w Stelmachowie
 • Osługa geodezyjna budowy osiedla Garden Park w Łomży
 • Mapy do celów projektowych i wytyczenie 16km światłowodów na trasie Ciechanowiec - Rudka
 • Mapy do celów projektowych i obsługa geodezyjna budowy wież Play w powiecie łomżyńskim, wysokomazowieckim i ostrołęckim
 • ​Mapa do celów projektowych pod przebudowę ul. 11 listopada i Miastkowskiej w Nowogrodzie
 • Mapa do celów projektowych pod przebudowę ponad 20 km dróg w powiecie ostrołęckim i łomżyńskim
 • Wytyczenie i inwentaryzacja labiryntów i placu zabaw w Łomży
 • Pomiar, opracowanie map, przekrojów i szkiców dla 9 obiektów wodnych na rzekach: Gać, Prątnik, Jabłonka
 • Modele 3d obiektów i realizacje dronem

 

2020r

 • Obsługa geodezyjna osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bursztynowej oraz przy Szosie do Mężenina w Łomży
 • Mapy do celów projektowych pod wieże Play w powiatach łomżyńskim, kolneńskim, grajewskim i zambrowskim
 • Osługa geodezyjna budowy farmy fotowoltaicznej w Łomży
 • Inspekcje UAV dronem budowy południowej obwodnicy Łomży
 • Opracowanie modeli 3d obiektów mostowych obwodnicy Łomży
 • Modernizacja baz danych BDOT i GESUT gm. Wizna
 • Modernizacja baz danych BDOT i GESUT gm. Śniadowo
 • Tyczenie stanowisk archeologicznych na obwodnicy Łomży (s61)
 • Obsługa geodezyjna przebudowy ul. Wiejskiej w Łomży
 • Obsługa geodezyjna przebudowy ul. Małachowskiego w Łomży
 • Obsługa geodezyjna budowy farmy fotowoltaicznej w Łapczynie
 • Obsługa geodezyjna budowy farmy fotowoltaicznej w Tyborach Kamianka
 • Obsługa geodezyjna przebudowy ul. 3 maja w Łomży
 • Obsługa geodezyjna przebudowy ul. Dmowskiego w łomży
 • Obsługa geodezyjna przebudowy ul. Partyzantów w Łomży
 • Pomiary budynków do modernizacji EGiB gm. Juchnowiec Kościelny
 • Obsługa geodezyjna przebudowy ul. Ciepłej w Łomży
 • Mapy do celów projektowych pod farmy fotowoltaiczne w gm. Mały Płock
 • Inspekcje UAV dronem budowy trasy S61 Kolno - Stawiski - Szczuczyn
 • Obsługa geodezyjna budowy obiektu produkcyjnego Prefbet

 

2019r

 • Pomiary pod zmianę trasy linii kolejowej Białystok - Ełk
 • Obsługa geodezyjna budowy hali produkcyjnej Greenvit
 • Tyczenie hali sportowej przy szkole w Szczepankowie
 • Obsługa geodezyjna przebudowy zjazdu z ul. Zawadzkiej
 • Mapy do celów projektowych dla przebudowy ulic: Kalinowa, Magazynowa, Studencka, Sięgacz, Wesoła w Łomży
 • Mapy do celów projektowych dla sieci wodociągowych w gm. Łyse
 • Mapy do celów projektowych dla sieci wodociągowych w gm. Rzekuń
 • Obsługa geodezyjna przebudowy bocznicy kolejowej Prefbet Śniadowo
 • Tworzenie baz danych BDOT i GESUT dla gminy Jedwabne
 • Obsługa geodezyjna budowy ul. Kolejowej w Łomży
 • Obsługa geodezyjna budowy ul. Wąskiej i Spokojnej w Miastkowie
 • Obsługa geodezyjna stref aktywności w Łomży oraz gm. Mały Płock
 • Obsługa geodezyjna budowy farm fotowoltaicznych w gm. Szczytno
 • Obsługa geodezyjna przebudowy ciepłowni MPEC w Łomży
 • Obsługa geodezyjna budowy wieży telekomunikacyjnej Play w Uśniku
 • Tyczenie odkrywek archeologicznych na budowanej trasie S61
 • Tworzenie modeli 3d obiektów inżynierskich na budowanej trasie S61
 • inspekcje UAV dronem budowy trasy S61 Kolno - Stawiski - Szczuczyn
 • Wznowienia/ wytyczenia granic na budowie obwodnicy Konarzyc
 • Obsługa geodezyjna budowy fontanny oraz placów zabaw w parku Jana Pawła II w Łomży

 

2018r

 • Modernizacja EGiB dla miasta Przasnysz (ok. 6000 zweryfikowanych i ok. 1000 pomierzonych budynków)
 • Modernizacja EGiB w gm. Kalinowo
 • Modernizacja EGiB w gm. Dubeninki
 • Wyznaczenie odwiertów geologicznych pod budowaną trasę S61
 • Pomiar rzeki Łomżyczka do celów rozpoznania zagrożeń powodziowych
 • Pomiar rzeki Pisa do celów rozpoznania zagrożeń powodziowych
 • Obsługa geodezyjna budowy obiektów produkcyjno - magazynowych w Śniadowie i Łomży
 • Pomiary linii kolejowej relacji Białystok - Ełk
 • Pomiar rzek Szkwa i Rozoga do celów rozpoznania zagrożeń powodziowych
 • Tyczenie i inwentaryzacja światłowodów Orange w Łomży
 • Mapy do celów projektowych pod maszty telekomunikacyjne Play
 • Pomiary rzek Jegrznia, Lega i Ełk do celów przeciwpowodziowych
 • Obsługa geodezyjna budowy hali produkcyjnej Greenvit

 

2017r

 • Obsługa geodezyjna linii najwyższych napięć 400kv - Ostrołęka - Olsztyn
 • Koncepcja rewitalizacji miejsc pamięci w lesie Jeziorkowskim
 • Aktualizacja BDOT i GESUT w obrębach nowej huty m. Krakowa
 • Pomiar budynków w celu modernizacji EGiB w Krakowie - Podgórze
 • Modernizacja baz danych EGiB, BDOT, GESUT miasta Łowicz (około 1000ha)
 • Obsługa geodezyjna budowy hal obory w Jastrząbce Młodej
 • Obsługa geodezyjna przebudowy Filharmonii Kameralnej w Łomży
 • Modernizacja baz danych GESUT i BDOT w dzielnicach Krakowa - Ruszcza oraz Podgórze

 

2016r

 • Tyczenie i inwentaryzacja sieci światłowodowych w powiatach łomżyńskim i zambrowskim
 • Mapa do celów projektowych dla przebudowy nasypu kolejowego w powiecie starogardzkim
 • Pomiar budynków w celu modernizacji EGiB w pow. brzezińskim
 • Koncepcja urbanistyczno - architektoniczna fortów w Piątnicy
 • Obsługa geodezyjna sieci najwyższych napięć 400kv

 

2015r

 • Obsługa geodezyjna sieci najwyższych napięć 400kv w Stanisławowie
 • Tyczenie i inwentaryzacja sieci światłowodowych w powiatach łomżyńskim i zambrowskim
 • Obsługa geodezyjna przebudowy trasy S8 Zambrów - Jeżewo
 • Obsługa geodezyjna budowy obwodnicy Szczuczyna

 

2014r

 • Mapa do celów projektowych pod przebudowę drogi wojewódzkiej w powiecie łukowskim - 12km
 • Mapa do celów projektowych pod sieci światłowodowe w powiecie zambrowskim - 12km
 • Obsługa geodezyjna sieci najwyższych napięć 400kv na trasie Narew - Podgórze - Ostrołęka

 

2013r

 • Pomiar budynków w celu modernizacji EGiB w pow. węgrowskim
 • Mapy do celów projektowych pod sieci światłowodowe- powiat augustowski - 8km, powiat jędrzejowski - 12km
 • Mapa do celów projektowych pod przebudowę drogi - Lublin - 2km
 • Pomiar budynków w celu modernizacji EGiB w pow. hajnowskim

 

2012r

 • Pomiar budynków w celu modernizacji EGiB w gminie Izabelin
 • Inwentaryzacja 4km kanalizacji deszczowej w Michałowicach
 • Pomiar rzeki Utrata w Pruszkowie

 

2011r

 • Udział w obsłudze geodezyjnej budowy autostrady A2
 • Pomiar 12 km rzeki Rokitnica w powiecie wysokomazowieckim
 • Pomiar budynków w celu modernizacji EGiB w gminie Izabelin