​WZNOWIENIE ZNAKÓW GRANICZNYCH

cam004695orig
zarys-pomiarowyorig
wznowienie-pkt-gr2orig
wizna-1943-19-2000-244-241-103-zaorig
pa-dziernik3orig
do-szkicu-protoko-uorig
bez-tytu-u5orig
20180210-114109-2orig
20180210-113342-2orig
20180210-111455-3orig
cam004695orig zarys-pomiarowyorig wznowienie-pkt-gr2orig wizna-1943-19-2000-244-241-103-zaorig pa-dziernik3orig do-szkicu-protoko-uorig bez-tytu-u5orig 20180210-114109-2orig 20180210-113342-2orig 20180210-111455-3orig

 

Wznowienie znaków granicznych
​​Precyzyjne ustalenie, wyznaczenie i zastabilizowanie punktów granicznych działki wykonuje się na podstawie dokumentów archiwalnych oraz danych z bazy danych ewidencji gruntów i budynków. ​Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozgraniczenie sprawy. Wznowienia znaków granicznych dokonuje na zlecenie zainteresowanych geodeta uprawniony. O czynnościach wznowienia znaków zawiadamia się zainteresowane strony. Z czynności tych sporządza się protokół i Operat Techniczny, który powinien być przekazany do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.