WYTYCZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

1orig
21orig
31orig
5c2063b3-6a3f-4dcb-8743-c391cbcb24baorig
13522976-1317158261646723-7856626896693006409-oorig
adobestock-55375289-1orig
adobestock-75515910orig
adobestock-179704423orig
adobestock-218524427orig
adobestock-259780379orig
adobestock-285889009orig
adobestock-302757437-1orig
cam004691orig
cam008473orig
img-20190226-133539-2-aaaaabbbbcccccorig
img-20190314-084606orig
img-20190314-111003orig
img-20190315-132923orig
img-20190315-133047orig
img-20190318-102319aorig
img-20190320-093040a1orig
img-20190320-093040aorig
konarzyce-szkic-tyczenia-na-profil1orig
p-20170403-173339orig
p-20170403-173400orig
p-20170531-154736orig
p-20170607-152935orig
p-20170610-095948orig
p-20170610-101703orig
p-20170712-094942orig
p-20170712-100336orig
p-20170712-111818orig
p-20170712-112227orig
pa-dziernik8orig
received-1440468779334015orig
received-1440468789334014orig
received-1440468806000679orig
rzut-piwnicyorig
wytyczenie1orig
zdj-cie050wytyczenie5orig
1orig 21orig 31orig 5c2063b3-6a3f-4dcb-8743-c391cbcb24baorig 13522976-1317158261646723-7856626896693006409-oorig adobestock-55375289-1orig adobestock-75515910orig adobestock-179704423orig adobestock-218524427orig adobestock-259780379orig adobestock-285889009orig adobestock-302757437-1orig cam004691orig cam008473orig img-20190226-133539-2-aaaaabbbbcccccorig img-20190314-084606orig img-20190314-111003orig img-20190315-132923orig img-20190315-133047orig img-20190318-102319aorig img-20190320-093040a1orig img-20190320-093040aorig konarzyce-szkic-tyczenia-na-profil1orig p-20170403-173339orig p-20170403-173400orig p-20170531-154736orig p-20170607-152935orig p-20170610-095948orig p-20170610-101703orig p-20170712-094942orig p-20170712-100336orig p-20170712-111818orig p-20170712-112227orig pa-dziernik8orig received-1440468779334015orig received-1440468789334014orig received-1440468806000679orig rzut-piwnicyorig wytyczenie1orig zdj-cie050wytyczenie5orig

 

Wytyczenie obiektu budowlanego
Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy dokonać wytyczenia geodezyjnego obiektów budowlanych w terenie. Jest to jedna z najważniejszych prac przygotowawczych, rozpoczynających proces budowlany.

Wytyczeniu podlegają:
- budynki mieszkalne, gospodarcze, przemysłowe, handlowe, usługowe, składowe, użyteczności publicznej, itd.
- sieci uzbrojenia terenu i przyłącza: wodociągowe, elektryczne, kanalizacyjne, telekomunikacyjne, ciepłownicze, gazowe, itd.
- drogi, autostrady, mosty, parkingi, linie kolejowe, obiekty inżynierskie, itd.
- farmy fotowoltaiczne, wieże telekomunikacyjne, itd.
- inne obiekty wyżej nie wymienione, na zlecenie Klienta.

 

Wytyczenie budynku w terenie jest jedną z najważniejszych prac przygotowawczych, rozpoczynających proces budowlany. Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie należy do obowiązków kierownika budowy.
Wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie wykonuje się na podstawie wyników geodezyjnego opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu, planu sytuacyjnego oraz innych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji budowy.
Sam techniczny proces tyczenia polega na przestrzennym usytuowaniu w terenie metodami geodezyjnymi (gps, tachimetria, wcięć, itd.) i zamarkowaniu punktów głównych (np. punktów osi fundamentów, lub innych uzgodnionych z wykonawcą). Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe. Najczęściej główne osie oznacza się również na przygotowanych ławach budowlanych.
Wynik tyczenia utrwala się na szkicu tyczenia. Geodeta stwierdza wykonanie czynności tyczenia poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

Nasze doświadczenie to setki wytyczonych budynków, w tym domów, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, obiektów przemysłowych, gospodarczych, handlowych, usługowych, obiektów użyteczności publicznej, sportowych, jak również wytyczenie setek kilometrów sieci i przyłączy światłowodowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, farm fotowoltaicznych, wież telekomunikacyjnych, dróg i torów itd.

Cena wytyczenia obiektu budowlanego jest uzależniona od szeregu czynników, jak na przykład: wielkość i stopień skomplikowania obiektu podlegającego wytyczeniu (np. ilość osi i punktów głównych), miejsce położenia, stan prawny nieruchomości oraz jej granic, jakość materiałów, wymagana precyzja tyczenia, przeniesienie na ławy budowlane itd.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.