INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

20180307-110522-21orig
20180307-090046-2orig
20180307-093211-2orig
20180307-110642-2orig
pa-dziernik6orig
zdj-cie05124orig
ruda-do-wytyczeniaorig
pa-dziernik12orig
pa-dziernik10orig
pa-dziernik9orig
pa-dziernik7orig
pa-dziernik5orig
pa-dziernik4orig
micha-owice-001orig
img-0484orig
g-rki-szewkowo-mapa-z-inwentaryzacji-strorig
cam004693orig
24071105orig
003orig
20180307-110522-21orig 20180307-090046-2orig 20180307-093211-2orig 20180307-110642-2orig pa-dziernik6orig zdj-cie05124orig ruda-do-wytyczeniaorig pa-dziernik12orig pa-dziernik10orig pa-dziernik9orig pa-dziernik7orig pa-dziernik5orig pa-dziernik4orig micha-owice-001orig img-0484orig g-rki-szewkowo-mapa-z-inwentaryzacji-strorig cam004693orig 24071105orig 003orig

 

Inwentaryzacja powykonawcza
Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. Po zakończeniu prac budowlanych, a przed oddaniem obiektu do użytkowania należy wykonać pomiar stanu wyjściowego obiektu, jeżeli wymaga w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń i odkształceń. Okresowe pomiary geodezyjne przemieszczeń i odkształceń wykonuje się, jeżeli pomiary takie przewiduje projekt budowlany lub na wniosek zainteresowanego podmiotu. Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna sporządzona w wyniku inwentaryzacji powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oryginał w/w dokumentacji, a kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku inwentaryzacji.

 

Nasze doświadczenie to setki pomierzonych (zinwentaryzowanych) po wykonawczo budynków, w tym domów, obiektów przemysłowych, handlowych, usługowych, obiektów użyteczności publicznej, sportowych, jak również inwentaryzacja setek kilometrów sieci światłowodowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, dróg, itd.

Cena inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego jest uzależniona od szeregu czynników, jak na przykład: wielkość obszaru opracowania, ilość obiektów podlegających pomiarowi, stopień wprowadzanych zmian na mapie zasadniczej, miejsce położenia i rodzaju inwentaryzowanego obiektu.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.